Ters Kanatlı Şahin

Yazar: Osman Balcıgil
Yayınevi: Destek Yayınları
Sayfa: 448
Tür: Türkiye Roman


İnceleme
2017/10 5 dk 3669

"SAVAŞ RÜZGÂRLARI, AZİZİM…"

Vatan. Bir insanın doğup büyüdüğü, bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerektiğinde uğrunda canını verdiği toprak bütünüdür. Mithat Cemal Kuntay’ın meşhur dizelerinde söylediği gibi; Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Ters Kanatlı Şahin tam olarak bu amaçla kurulmuş, gayrinizami bir harp kuruluşudur. Türkiye’nin menfaatleri için içeride ve dışarıda gizlice örgütlenen kurmayları ve adamları vasıtasıyla çalışmalar yürütür.

ters-kanatli-sahin

KRONOLOJİK İNCELEME

Romanda genel olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de neler olduğu ve Türkiye’deki Yahudilerin başına gelenler ele alınmış. Belirli bir kronolojik düzen boyunca olaylar anlatıldığı için ben de bu tarih sırasını dikkate alarak kronolojik bir şekilde yazıyı hazırladım.

ters-kanatli-sahin

14 Haziran 1926, İzmir suikasti. Mustafa Kemal Paşa suikast haberini geceyi geçireceği Balıkesir’de öğrendi. Başbakan İsmet İnönü haberi alınca, Ankara’da Hükümet Konağı’nda gecelemeye karar verdi. İzmir’de başlayan hareketlilik İstanbul’a da yansıyacaktı.

16 Haziran 1926, Ters Kanatlı Şahin (TKŞ) toplantısı ve kuruluşu gerçekleşti. TKŞ, bir gayrinizami harp kuruluşu olarak adlandırıldı. Şahin’in iki kanadından düz olup uçmayı sağlayan ve özgürlüğü sembolize eden icracılar demektir. Ters olup denge anlamı taşıyan kanat ise, kurmaylar heyetini sembolize eder. Şahin, düz olan kanadıyla ileriye doğru giderken, ters kanadıyla dengesini sağlayacaktır. Ayrıca, özgürlük TKŞ’nin kısa vadeli hedefleri, denge ise Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun vadeli hedefleri anlamına gelir.

26 Eylül 1927, İstiklal Caddesi’nde, Tokatlıyan Oteli ile Çiçek Pasajı’nın arasında kalan binada saklanan Ermeni çeteciler, Gazi’ye suikast teşebbüsünde bulunmak üzereyken engellendi. Çete, polisin baskınına direndi. Açılan yaylım ateşi sonucu SSCB’nin eğitip eline silah verdiği üç Ermeni çeteci öldürüldü.

5 Eylül 1930, Serbest Cumhuriyet Fırkası İzmir mitingi. Büyük bir kalabalık otelin etrafında toplanmıştı. Denizli Milletvekili Haydar Rüştü Bey’in Anadolu gazetesine yazdığı yazı etkisini göstermişti. Bu büyüklükte bir patlamaya yol açacağını düşünmemişti ancak halk SCF’ye karşı müthiş bir öfke gösterisi sergiledi. Çıkan olaylarda, polisin açtığı ateş sonucu on yaşlarında bir çocuk öldü. İsmet Bey’de bu konuya hassasiyet gösteriyor, tüm iktidarını bu partiyi yok etmek için kullanıyordu.

ters-kanatli-sahin

23 Aralık 1930, Menemen olayı. Yedek Subay Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’a saldırıldı ve genç subay vahşice öldürüldü.

31 Temmuz 1932, Nasyonal sosyalist hareketin Almanya’da geldiği nokta. Toplam oyların yüzde otuz yedisini aldı.

27 Şubat 1933, Almanların ünlü parlamentosu Reichstag gece yakıldı. Hitlere göre bu olay bir sabotaj ve suçlu komünistlerdi. Karşı tarafa göre ise Hitler bu yangını kendi çıkarmış ve tehdit unsuru olarak kullanacaktı.

1 Mart 1933, Yahudi yazar Franz Werfel’in kaleme aldığı “Musa Dağı’nda Kırk Gün” kitabında, Ermenilerin 1915 yılında kıyıma uğradığını iddia etti. TKŞ kurmayları kitap hakkında uzun görüşmeler ile toplatma isteğinde bulundular. Hatta 15 Aralık 1935 günü Patrik Muşlu yaptığı konuşmada “Türkiye Ermenileri, Franz Werfel ile aynı fikirde değildir” demiştir. Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılar ile birlikte Türk topraklarını Ermenilere vermeyi teklif ettiklerini ancak bunu beceremediklerini söyledi. Kitap yayından kaldırılmış olsa da ilerleyen yıllarda tekrar yayına alındı.

ters-kanatli-sahin

9 Şubat 1934, Balkan Antantı. Ruslar bu işe fena halde kızdılar. Türk Başbakanına bir mesaj göndererek; Türkiye ya komünistlerle işbirliğine gidecek ya da dostluğumuzu kaybedecek demişlerdir.

26 Haziran 1934, Yahudiler Trakya’yı terk etmeye başladılar. Türkler ve Yahudiler bu topraklarda neredeyse beş yüz yıldır barış içinde yaşıyorlardı. Balkanlar’da meydana gelen savaşlar esnasında bile Trakyalı Türkler ve Yahudiler birbirlerine sahip çıktılar. Son birkaç yıldır ne olduysa olmuş, milliyetçi kesilen bazı gazete ve dergiler vasıtasıyla düşmanlık rüzgârları estirilmeye başlanmıştı. Bu bölgedeki Türkler de Almancı kesilmiş varsa yoksa Yahudi düşmanlığı yapmaya başlamışlardı.

29 Mart 1936, Adolf Hitler toplam oyların yüzde doksan dokuzunu alarak inanılması zor bir rekora imza attı. Alman toplumu Birinci Dünya Savaşı sonunda mahkûm edildiği cezaya karşı büyük bir isyan duygusu içindeydi. Bu yüzden Büyük Harpten sonra kurulduğu düşünülen uluslararası dengeyi er ya da geç bozacaktı.

ters-kanatli-sahin

9 Kasım 1938, Kristal Gece olayı. Oğlu öldürülen bir Yahudi adamın konsolos yardımcısını öldürmesi sonucu Alman halkı ayaklandı. Saldırıların sonucunda; 91 Yahudi öldürüldü, yüzlerce Yahudi ağır yaralandı, 7.500 civarı Yahudi işyeri yağmalandı, 177 sinagog yakılıp yıkıldı ve pek çok Yahudi mezarlığı tahrip edildi. Saldırılardan sonra, sokakları cam kırıklarının ışıltısı kaplamıştı. Kristal Gece, ismini bu ışıltılardan aldı.

1939, Almanlar sarin gazı ile kitle imha silahı geliştirmeye başladılar. Olası bir savaşa karşılık TKŞ ne yapılması gerektiğini planlarken rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dört yıl önce Ankara Mamak’ta Gaz maskesi fabrikası kurdurduğunu öğrendiler.

1940, İngilizler, Türkiye’ye gelen Yahudilerin güneye inip Filistin’e yerleşmesinden korktukları için Türklerden Türkiye’ye ayak basmadan durdurmalarını istediler.

12 Aralık 1940, 150 kişilik kapasitesine rağmen 352 Yahudi yolcuyla Bulgaristan’dan yola çıkan Salvador gemisi Silivri açıklarında batarak 70’i çocuk toplam 231 kişiye mezar oldu.

1942, Değerinin çok altında da olsa karşılığında döviz almak üzere Almanlardan tam beş vagon dolusu altın alındı. Bu coğrafyada bu altınları buharlaştırma görevi de TKŞ’ye düştü.

ters-kanatli-sahin

Kasım 1942, Ekonomik güçlüklerin aşılması amacıyla bir defalık olmak üzere Varlık Vergisi kanunu kabul edildi. Bu kanunlar ile Müslüman ve ecnebilerden varlıklarının sekizde biri, dönmelerden dörtte biri, gayrimüslim olan Türk vatandaşlarından ise yarısının alınması istenmiştir. Yapılan çağrılara rağmen vergisini ödeyemeyen yüzlerce Yahudi Haydarpaşa’dan kalkan trenlerle çalışmaya gönderildiler. Çalışamayacak kadar yaşlı olanlara gittikleri yerde günde 95gr ekmek hakkı verildi. İstiklal Caddesi’nde satılmayan Yahudi mülkü neredeyse kalmadı. Yüzde yetmişi Müslümanlara, yüzde otuzu da resmi kurumlara satıldı. Genel olarak bakıldığında toplanan vergilerin yüzde seksen yedisini gayrimüslimler, sadece yüzde yedisini Müslümanlar ödedi. Bu vergi, gayrimüslim azınlık, tüccar ve işadamlarına büyük darbe indirmesine ve çoğunun izleyen yıllarda ülkeyi terk etmesine yol açtı.

1944, TBMM, hükümet tarafından yapılan teklifi ittifakla kabul etti ve Almanya ile olan münasebetler kesildi.

4 Şubat 1945, savaşın sonucunu Yalta’da üç isim belirledi: Roosevelt, Churchill, Stalin.

KARAKTERLER

TKŞ Kurmayları Saffet Bey, Kâhya Resmi Efendi, Doktor Zeki Bey, Matbaacı Şükrü Bey

Yahudi Joseph Bey ve terzi Jacob

Havas muhabiri Fransız Yvonne, RG ajanı Bernard

Rejans’ın Rus garsonu Raya, Rus ajan Alexei Alexevich

Rudolf von Sebottendorff (Hitler hareketinin fikir babası ancak buna rağmen yazdığı bir kitap Hitler tarafından toplatılıp yakılmış ve kendisi de hapse attırılmıştır.)

SONUÇ

TKŞ’nin bir numarasının henüz daha ikinci dünya savaşı olmazdan evvel stratejisi ve düşüncesi şu şekilde idi; Türkiye ne olursa olsun bu savaşın dışında tutulmalıdır. Bu savaştan Rusya mutlaka kazançlı çıkacak. Bir de Almanya ve Amerika ama ikisinden biri. Kazanan taraf hangisi olursa olsun, barışın ilk gününden itibaren Rusya ile beraber hükmedecek güç olacaktır. Peki, ikinci dünya savaşından yıllar önce böyle bir öngörüye sahip olup TKŞ gibi bir örgütü kuran ve Türkiye'yi yeni bir savaşa girmekten koruyan bu bir numara kim? Elbette, “O”. Büyük Önder.
Arka Kapak

Türkiye-Ortadoğu-Avrupa coğrafyasında, gerçek olaylar üzerine kurulu bir casusluk romanı...

İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudiler, Ermeniler, milliyetçiler, komünistler, şeriatçılar ne yaptı?
Yanlış bildiğimiz, doğrusuna inanamayacağımız entrikalar, cinayetler... Kimilerini çok yakından tanıdığımız insanlara dair gizli dosyalar... Her köşesinde karışık adamların cirit attığı, adım başı suikast girişiminde bulunulan, savaşın korkutucu soluğunu ensesinde hisseden Türkiye... Diplomat, sığınmacı, aydın, bilimadamı, casus, işadamı ve politikacılarla ustaca dans eden casusluk örgütü: TERS KANATLI ŞAHİN

Aynı Kategoride Eklenmiş Son Kitaplar
Card image cap
Aşkımız Eski Bir Roman Yeni

Ahmet Ümit

Ahmet Ümit'in edebiyat dünyasına kazandırdığı o meşhur karakteri Başkomser Nevzat'ın kahramanı ol ...

Card image cap
Üç Anadolu Efsanesi Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik

Yaşar Kemal

Üç Anadolu Efsanesi, üç türkü, üç mücadele, üç yiğit, üç güzel, üç aşk... Bir at, bir saz, bir ge ...

En Çok Okunan Kitaplar
Card image cap
İnce Memed 2

Yaşar Kemal

Bu roman, atalarından kalma köy toprağını çektiği her türlü eziyete rağmen terketmeyen, son nefes ...

Card image cap
Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Suriyeli göçmenlerin dramı, çocuk istismarı ve organ kaçakçılığı, maalesef ülkemizin gündemini hâ ...

Tüm Kitaplar

İncelemesini hazırladığım tüm kitapların listesi için...

Devam...
Kitap Hakkındaki Yorumlarınız

    Kitap hakkında ilk yorumu siz yapabilirsiniz...


Bu siteden elde edilen reklam gelirleri ile kimsesiz çocuklarımıza KİTAP alınmaktadır. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız ancak okuyarak geleceğimize şekil verebilirler. Her kitap bir hayattır. Hayatı okunduğu kadardır.

Serdar Kılıçsel © 2018
facebook.com instagram.com linkedin.com